Начало » Важно! Начин на обучение и изпити през март и април

Важно! Начин на обучение и изпити през март и април

ДО ОБУЧАЕМИТЕ ЛИЦА В ЦПО КЪМ „ХАРМОНИЯ 1“ ООД,

Във връзка с мерките на Националния оперативен щаб и на Правителството на Република България, в съответствие с препоръките на РЗИ поради възникналите извънредни обстоятелства, с цел предпазване от разпространение на коронавирус, както и по указание на НАПОО, в ЦПО към „Хармония 1“ ООД:

ще се провежда само дистанционно обучение, там където то е приложимо през платформата на Центъра на адрес: http://remote.harmonia1.com/.

през месец март и месец април няма да бъдат провеждани изпити за придобиване на професионална квалификация, поради отпадането им от утвърдения график съсЗаповед № РД – 08–14/04.03.2020 г. на Председателя на НАПОО.

Въведените рестриктивни мерки ще бъдат приложени до второ нареждане или до окончателната отмяна на извънредното положение в страната.

Обучаемите лица, които горепосочените мерки засягат, ще бъдат уведомени .

Учебен отдел на ЦПО към „Хармония 1“ ООД

Scroll to Top